หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับหน่วยงาน
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-22 08:23:15


ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับหน่วยงาน

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน ซึ่งมียุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 18 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดที่ดำเนินการจำนวน 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการรายงานผล ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ จำนวน 13 ตัวชี้วัด โดยการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งการประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ เรื่อง การพิจารณาถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปฏิทินการดำเนินงานในระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th