หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-23 21:19:51


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

    วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ขอขอบคุณภาพจาก ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง/อาจารย์อทิตยา บัวศรี

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th