หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-24 17:38:36


สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมในการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ : ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th