หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับคณะทำงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับคณะทำงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-24 17:35:05


สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับคณะทำงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา และคณะทำงาน ในการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (google meet)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ : ข้อมูล 

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th