หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ มุ่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ สู่การวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ
สถาบันวิจัยฯ ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ มุ่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ สู่การวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-24 08:23:42


สถาบันวิจัยฯ ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ มุ่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ สู่การวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ

     ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน จัดขึ้น ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนา และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ” นอกจากนี้ได้นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่เพื่อต่อยอดงานวิจัย โดยมีคุณเสกสรร ไวยเจริญ และคุณบุปผา ไวยเจริญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจพร้อมคณะให้การต้อนรับทีมนักวิจัย 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th