หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”
รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-12-24 16:47:09ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.หนังสือแจ้งประกาศทุน.pdf
2.ประกาศทุน 10th call e-AIS JRP โรคติดเชื้อ.pdf
3.guideline_10th_health_final.pdf
4.applicationform_10th_health_Final.docx
5.แบบบฟอร์มสรุปโครงการ e-asia.docx
6. แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง 10th e-asia jrp.doc