หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-25 09:42:01


สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และนายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดขึ้นโดย กองนโยบายและแผน โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th