หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเปิดงานถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเปิดงานถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-06-27 09:12:37


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเปิดงานถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

            26 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติการเปิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ ข้าวตูโบราณ ยำโอว้าว ชาสมุนไพร ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายอำเภอพุทธมณฑล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา และวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเปิดกิจกรรมดังกล่าว และร่วมลงนามทำความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔ ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม (กลุ่มไผ่สีทอง คลองมหาสวัสดิ์)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริการวิชาการ : ข้อมูล/ภาพข่าว

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th