หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม “แนวทางการคิดโจทย์วิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม “แนวทางการคิดโจทย์วิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-26 15:12:02


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม “แนวทางการคิดโจทย์วิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”

     วันที่ 26 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการคิดโจทย์วิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากรบรรยาย 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร/ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th