หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ประชุมชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์โครการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ประชุมชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์โครการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-28 00:14:18


ประชุมชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์โครการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.รจนา จันทราสา มอบหมายให้ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ประชุมชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยมีรองคณบดีและคณาจารย์ผู้ดำเนินโครงการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : ข้อมูล/รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th