หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วม ผอ.ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม - ระนอง ขับเคลื่อนการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ครั้งที่ 4/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วม ผอ.ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม - ระนอง ขับเคลื่อนการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ครั้งที่ 4/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-06-29 20:18:49


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วม ผอ.ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม - ระนอง ขับเคลื่อนการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานของ อว.ส่วนหน้า ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการประชุม เรื่อง การดำเนินการประชุม อว.ส่วนหน้าของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมกับคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัด เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการโครงการ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กำหนด และประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th