หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-29 15:29:19


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564

    วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา , รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร , นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน , คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และคณะทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธาน  โดยในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่สำคัญ เรื่อง การรายงานผลการจัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th