หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-29 15:31:21


การประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564

      วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google meet โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการผู้แทนจากหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่ดำเนินโครงการ U2T ในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยในการประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าของดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (U2T) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม แผนการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และการพิจารณาประเด็นความต้องการงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงคราม และวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th