หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้น (Pre-ceiling)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้น (Pre-ceiling)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-28 21:40:41


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้น (Pre-ceiling)

     วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้น (Pre-ceiling) รอบที่ 1 พร้อมแจ้งกรอบงบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling) ต่อมหาวิทยาลัย โดยมีนักวิจัยที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 1 เข้าร่วม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th