หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมขอพรปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมขอพรปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-28 21:42:20


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมขอพรปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

    27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th