หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยฯ มอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมขอพรปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยฯ มอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมขอพรปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-28 21:43:54


ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยฯ มอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมขอพรปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ชุมชน แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทั้งขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th