หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-29 23:03:51


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8/2564

    วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อชี้แจงการปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  พ.ศ. .........  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th