หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-29 15:33:14


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ

    29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมในการประชุมพิจารณาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือ ในการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาระบบการวิจัย และส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th