หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ U2T จากคณะทำงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ U2T จากคณะทำงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-29 17:08:01


สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ U2T จากคณะทำงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

         วันนี้ (29 ตุลาคม 2564) ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวชไมพร ยะปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ในพื้นที่ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย ตำบลบางจะเกร็ง ตำบลคลองโคน และจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ตำบลลิ่นถิ่น ตำบลท่าตะคร้อ ตำบลจรเข้เผือก ตำบลหนองไผ่ ตำบลห้วยเขย่ง ตำบลหินดาด ตำบลเขาน้อย และตำบลพังตรุ ร่วมกับ นางศิริเกษ วาทยานนท์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน) และคณะทำงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th