หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-29 10:14:38


ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

     บ่ายวันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานสรุปการดำเนินงานของฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และฝ่ายบริการวิชาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรหัวหน้าฝ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th