หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-30 10:58:33


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

     วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดอุดรธานี โดย รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th