หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ บพค. 2565 PMU-B Brainpower Congress 2022
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ บพค. 2565 PMU-B Brainpower Congress 2022

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-30 11:00:06


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ บพค. 2565 PMU-B Brainpower Congress 2022

     วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดงานและรับฟังการเสวนา บรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการ บพค. 2565  PMU-B Brainpower Congress 2022 : Future and Challenges of Frontier Research & Creative Economy toward Sustainable Development “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” โดยในพิธีเปิดงานมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. กล่าวรายงาน ซึ่งมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยจากหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมงาน ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

     กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “นโยบายและแผนการสนับสนุนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย” โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ “Frontiers in Digital Health - Convergence Science and personalized Healthcare” โดยวิทยากร ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร และดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์  นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ซึ่งมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงาน บพค. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ เข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th