หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือเตรียมความพร้อม sid ปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือเตรียมความพร้อม sid ปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-30 15:59:03


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือเตรียมความพร้อม sid ปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

    30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่, อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม sid ปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนทางด้านนวัตกรรมและกลไกสนับสนุนของ NIA โดยมี คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ/วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th