หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “กลุ่มจักสานหวาย” ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่รายผลิตภัณฑ์
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “กลุ่มจักสานหวาย” ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่รายผลิตภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-30 10:51:32


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “กลุ่มจักสานหวาย” ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่รายผลิตภัณฑ์

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ พร้อมด้วยอาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา และนายวรภัทร์ เมืองรวมญาติ ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องจักสานหวายและสายไฟที่บิดรูปได้ แบรนด์ WORRAPAT ลงพื้นที่กลุ่มจักสานหวายบ้านคลองคต จังหวัดชัยนาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจรายผลิตภัณฑ์ได้วางแผนการผลิตและสามารถพัฒนาธุรกิจต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th