หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมติดตามการดําเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมติดตามการดําเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-06-01 12:11:59


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมติดตามการดําเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

            ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ โดยมี คณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ ตัวแทนคณะ วิทยาลัยผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ต่างๆ เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อรับทราบการชี้แจงในประเด็นสำคัญ เรื่อง สรุปข้อมูลผู้ถูกจ้างงานรายตําบลภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ การจัดทำรายงานสถานภาพตําบล (Tambon Profile) และการประเมิน 16 เป้าหมาย และการชี้แจงการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคกลาง ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานได้ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th