หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (TASSHA) หารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (TASSHA) หารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-04 20:42:05


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (TASSHA) หารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทย 

วานนี้ (3 พฤศจิกายน 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทย Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมหารือ ร่วมกับ นายพจน์ระพี ทองกัญชร พร้อมด้วยคณะทำงาน จากวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (TASSHA) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้บริหารจากหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา รักษาการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพข่าว

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th