หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมใจจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมใจจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-03 15:13:47


ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมใจจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    3 ธันวาคม 2564  ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ, อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานและโดยรอบอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ :  รายงาน

นเรนทร์สูร พรมแสง : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th