หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-04 22:32:17


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

     วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีกำหนดการตรวจประเมินฯ ในระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2564 นี้  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th