หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมร่วมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 การประเมินผลการดำเนินงานในฐานะโหนดวิจัยอยู่ในระดับดีมาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมร่วมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 การประเมินผลการดำเนินงานในฐานะโหนดวิจัยอยู่ในระดับดีมาก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-04 17:09:12


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมร่วมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 การประเมินผลการดำเนินงานในฐานะโหนดวิจัยอยู่ในระดับดีมาก

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ซึ่งได้ดำเนินการนำเอาประโยชน์จากองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม จนสามารถพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องได้ 

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอธิชา ชูสุทธิ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ นายอำพล อาภาธนากร นางสาววรรณิตา ทองพัด นางสาววรรนิภา พงษ์ไทยสงค์ นางสาวธัญญรัตน์ นทีทอง จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน และได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะโหนดวิจัย ที่สามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรม ตอบโจทย์ปัญหาทางสังคม และตรงตามความต้องการของพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการยกระดับของชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th