หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลเบื้องต้น “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลเบื้องต้น “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-05 19:47:01


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลเบื้องต้น “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development”

5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลเบื้องต้น “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีประเด็นที่สำคัญ เรื่อง การยืนยันการดำเนินการโครงการ U2T ในพื้นที่เดิม (ระยะที่ 1) และ พื้นที่ใหม่ (ระยะที่ 2) ในตำบลที่ทาง สป.อว.อนุมัติ และหลักการดำเนินงานโครงการ U2T ในปีงบประมาณ 2565 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริการวิชาการ : ข้อมูล

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th