หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อสร้างหลักสูตรการสร้างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อสร้างหลักสูตรการสร้างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-05 14:11:27


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อสร้างหลักสูตรการสร้างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์

    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และอาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในโอกาสเข้าพบและร่วมหารือการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัยนวัตกรรม ADDIE Model รวมถึงการพัฒนาโจทย์การวิจัยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลักของผู้ประกอบการกับการใช้ ADDIE Model โดยหลักสูตรนี้มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและปรับกระบวนทัศน์นักวิจัยทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และองค์ความรู้ทางด้านเนื้อหาสาระการวิจัยอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง/อาจารย์อทิตยา บัวศรี : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th