หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-06 13:53:54


ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

     วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาวอนุธิดา แสงใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับเชิญจากหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการขับเคลื่อนผลงานวิจัยเพื่อการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้แก่ผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th