หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากหน่วยงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากหน่วยงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-01-07 18:08:18


ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากหน่วยงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

    เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน รับมอบกระเช้าจากคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th