หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 จากคณะครุศาสตร์
ผอ.สถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 จากคณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-01-07 18:11:04


ผอ.สถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 จากคณะครุศาสตร์

   วันที่ 6 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยในโอกาสนี้ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th