หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.สถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-01-07 18:12:24


ผอ.สถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   วันที่ 6 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในโอกาสนี้ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th