หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา (SUBIC) ประชุมแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start up
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา (SUBIC) ประชุมแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start up

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-08 20:35:00


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา (SUBIC) ประชุมแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start up

     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา (SUBIC) โดย อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการใหม่ Start up เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาและวางแผนแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เช่น  การพัฒนาด้านการตลาด การทำตลาดออนไลน์  การบริหารจัดการระบบบัญชี  การบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจ สิทธิบัตร การจดทะเบียนพาณิชย์ และข้อคิดเห็นต่างๆ จากกับผู้ประกอบการเพื่อวางแผนการพัฒนาต่อไป

 ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ข้อมูล/ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th