หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนาสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-08 20:38:59


สถาบันวิจัยและพัฒนาสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565

     วันที่ 7- 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีคณาจารย์จากหน่วยงานคณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน  สำหรับการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานด้านการวิจัย รวมถึงเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ : ข้อมูล

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th