หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมการสาธิตระบบสารสนเทศสำหรับการยื่นคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมการสาธิตระบบสารสนเทศสำหรับการยื่นคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-08 21:42:47


สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมการสาธิตระบบสารสนเทศสำหรับการยื่นคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา คุณชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการสาธิตระบบสารสนเทศสำหรับการยื่นคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการใช้ระบบ NRIIS เพื่อเปิดรับข้อเสนอ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านการประชุมออนไลน์ ZOOM

อนุพันธ์ สุทธิมาร : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th