หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการส่งมอบป้ายและร่วมพัฒนาพื้นที่ออกแบบตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการส่งมอบป้ายและร่วมพัฒนาพื้นที่ออกแบบตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-08 16:01:03


นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการส่งมอบป้ายและร่วมพัฒนาพื้นที่ออกแบบตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

วานนี้ (7 พฤศจิกายน 2564) นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีและในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ดำเนินการส่งมอบป้ายและร่วมพัฒนาพื้นที่ออกแบบตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางสาวรภัส์วรีญ์ เทียมทันพร หัวหน้ากลุ่มอาชีพตำบลไม้ดัด เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง แนวทางการออกแบบศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรต้นแบบตามนโยบายสานพลังประชารัฐบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ขอขอบคุณภาพจาก ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th