หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-08 10:34:43


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

     บ่ายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมบรรณาศรม สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประชุมหารือข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมมอบนโยบายบุคลากรและเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และในรูปแบบการประชุมระบบออนไลน์ 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th