หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-18 09:29:57

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

     วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 และการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยดังกล่าว ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th