หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > 18 นักวิจัยสวนสุนันทาติดอันดับ AD Scientific Index 2021 (Alper-Doger Scientific Index)
18 นักวิจัยสวนสุนันทาติดอันดับ AD Scientific Index 2021 (Alper-Doger Scientific Index)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-20 15:45:34

        15 นักวิจัยสวนสุนันทาติดอันดับ AD Scientific Index 2021 (Alper-Doger Scientific Index)

          จากการจัดอันดับของ AD Scientific Index 2021 (Alper-Doger Scientific Index) โดยเป็นเว็ปไซต์ที่มีการจัดอันดับและประเมินนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาและสาขาต่างๆ และในมหาวิทยาลัย 13,600 แห่ง 210 ประเทศ ทั่วโลก โดยการรวบรวมข้อมูลจากการจัดอันดับจาก Google Scholar โปรไฟล์ที่มีการอ้างอิงถึง 300 รายการและถูกยืนยันโดยเมลของมหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ จาก จำนวน H-index ทั้งหมด " total h-index" ที่ปรากฏใน Google Profile 5 ปีย้อนหลัง จำนวน citations ที่ปรากฏใน Google Profile 5 ปีย้อนหลัง และจำนวน i-10 index scores ที่ปรากฏใน Google Profile 5 ปีย้อนหลัง จากผลการจัดอันดับล่าสุดพบว่า มีนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในการจัดอันดับของ AD Scientific Index 2021 (Alper-Doger Scientific Index) จำนวน 15 คน ได้แก่


        ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.adscientificindex.com/?university=Suan+Sunandha+Rajabhat+University


www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th