หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาเยี่ยม!!! คว้า 9 รางวัล ในการประกวด งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน «ARCHIMEDES-2018» ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
นักวิจัยสวนสุนันทาเยี่ยม!!! คว้า 9 รางวัล ในการประกวด งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน «ARCHIMEDES-2018» ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-04-10 15:02:08


นักวิจัยสวนสุนันทาเยี่ยม!!! คว้า 9 รางวัล ในการประกวด งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน «ARCHIMEDES-2018» ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

*****************************************************************************************************************************************

          สามนักวิจัยจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประกวด งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน XXI Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies «ARCHIMEDES-2018» ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย โดยสามารถคว้า 9 รางวัล สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและยกระดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ทั่วโลกยอมรับ

          ในระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) นำคณะนักวิจัยจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. อาจารย์นรินทร์ กากะทุม จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 2. อาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประกวด งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน XXI Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies «ARCHIMEDES-2018» ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย โดยนักวิจัยทุกท่านสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด 9 รางวัล ดังนี้

1. ผลงานรื่อง : Taboon cream (Anti oxidant, anti bacterial and moisture enhancing cream from cedar magroves)

โดย : อาจารย์นรินทร์ กากะทุม

จาก : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล :

1. รางวัลเหรียญเงิน (Sillver Medal) จาก ARCHIMEDES 2018

2. รางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก The ministry of education and scinces of russia volga state university of technology

3. รางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก โรมาเนีย

2. ผลงานเรื่อง : Nat de Co II : Innovative Fiber & Pre-Probiotics for helping dog live long and happy lives (ผลิตภัณฑ์ขนมทานเล่นสำหรับสุนัข เสริมไฟเบอร์ โปรไบโอติก และพรีไบโอติกเพื่อรักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันและระบบทางเดินอาหาร)

โดย : ผศ.ดร.ศิริลักษณ์นามวงษ์ นามวงษ์, อ.ณัฐกมล พึ่งสำราญ, ดร.พลอยทราย โอฮาม่า อาจารย์ไกรพ เจริญโสภา อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ นางสาวมนัญญา ใหม่เนียม และนางสาวสโรชินี โหลสกุล

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล :

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก ARCHIMEDES 2018

2. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก International Salon of invention and New Technologies (New Time) Sebastopol, Russia Federation

3. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellency Award) จาก โรมาเนีย

3. ผลงานเรื่อง : SI THAI- Non-Toxic Watercolor from Thai Herb (สีน้ำปลอดสารพิษจากสมุนไพรไทย)

โดย : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, อาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ, ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์, อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ และนางสาวฉัตรชวานี พรรัตน์

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล :

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก ARCHIMEDES 2018

2. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellency Award) จาก โรมาเนีย

3. รางวัลพิเศษ (Spacial Award) จาก หน่วยงาน lndonesian Invention and Innovation promotion Association: INNOPA, ประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยที่มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ได้สร้างผลงานและยกระดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่เวทีระดับโลก และสามารถคว้ารางวัลเพื่อสร้างเกียรติประวัติให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศในครั้งนี้

--------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.ird.ssru.ac.th เฟชบุ๊ค : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-160-1341

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ........... ภาพ/รายงาน

#ird_ssru #ATipThailand #สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา