หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-02 21:07:00


เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ทุน

    -ทุนวิจัยและนวัตกรรม

    -ทุนกิจกรรมส่งเสริมฯ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น.

------------------------------------------------------------------------

     -ทุนพัฒนาบุคลากร

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น.


ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9470