หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-03 10:38:13


ลงทะเบียนที่ http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/course/eventdetail/38/-/nriis-ff-2566