หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 10:03:44


บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”

------------------------------------------

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”

Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

สามารถศึกษาประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7352


#โปรแกรมที่15

#EDUCATIONSANDBOX

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

#หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่

#NXPO

#สอวช

#PMUA

#บพท