หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประชาสัมพันธ์การประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เวที 2022
ประชาสัมพันธ์การประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เวที 2022

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-10 21:17:16

ประชาสัมพันธ์การประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เวที 2022 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition (ONLINE Version) ระหว่าง

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ค่าธรรมเนียมการประกวด เป็นเงิน 48,000 บาท /ผลงาน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่

คุณสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ

โทร. 02-160-1343 ต่อ 1

e-mail : suangsuda.su@ssru.ac.th

พัชร กิ่งก้าน : ออกแบบ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th