หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม (Full proposal)
ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม (Full proposal)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-24 15:21:50

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม (Full proposal) 

---------------------------

ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan-South ประจำพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565 

ภายใต้แนวคิด  “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” 

---------------------------

Click เพื่อดูรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่ 

Link : https://drive.google.com/.../1uq0jZbvQ5PtifrMGKGgeFM.../view

.

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วม พิธีเปิดโครงการในวันที่ 

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และเข้าร่วมฟังการบรรยายตามกำหนดการที่แนบ 

Click เพื่อดูกำหนดการได้ที่ 

Link : https://drive.google.com/.../1uoyGeO.../view...

---------------------------

#SSRU

#NIA

#IRDSSRU

#SidupIsan

.

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ออกแบบ

นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th