หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับฟังกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับฟังกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-19 15:34:14

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับฟังกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท”

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ร่วมรับฟังกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท” จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวเปิดการประชุม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อขอรับทุนหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงาน 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th