หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-17 13:18:49

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

      วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง ขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมและกล่าวชี้แจงแนวทางการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กล่าวชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน คณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยจากหน่วยงานคณะและวิทยาลัย เข้าร่วมกว่า 230 คน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ : ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th